Wiarusi

89,80

Opis

Drugi sierpnia 1914 roku. Na rynku maand#322;ego miasteczka grupka nierozand#322;and#261;cznych przyjacióand#322; wciand#261;and#380; jest w szoku po przeczytaniu przytwierdzonego do drzwi ratusza obwieszczenia o mobilizacji. Nagand#322;ówki gazet niepokoiand#322;y juand#380; od kilku tygodni, ale treand#347;and#263; ogand#322;oszenia zaskoczyand#322;a wszystkich. Nie zdajand#261;c sobie sprawy z piekand#322;a, które ich czeka, mand#281;and#380;czyand#378;ni przyrzekajand#261; sobie, and#380;e niezaleand#380;nie od tego, co siand#281; wydarzy, wszyscy wrócand#261; and#380;ywi. Niestety rzeczywistoand#347;and#263;, z którand#261; przyjdzie siand#281; im zmierzyand#263;, jest duand#380;o gorsza niand#380; ich najgorsze koszmary.W grze Wiarusi 2-5 uczestników wcielaand#263; siand#281; band#281;dzie w grupand#281; przyjacióand#322; razem ruszajand#261;cych do walki. Ich zadaniem jest zwyciand#281;and#380;aand#263; kolejne starcia i przeand#380;yand#263; aand#380; do osiand#261;gniand#281;cia pokoju. Gracze band#281;dand#261; musieli wspóand#322;pracowaand#263;, aby osiand#261;gnand#261;and#263; wyznaczony cel – band#281;dand#261; uand#380;ywali ochronnych amuletów, dodawali sobie otuchy przemowami, a gdy któremuand#347; z nich zagrozi jakieand#347; niebezpieczeand#324;stwo, gotowi band#281;dand#261; wycofaand#263; siand#281; ze starcia, aby pomóc kompanowi w potrzebie.Mechanika Wiarusów oparta jest na kartach – zadaniem graczy jest pozbycie siand#281; wszystkich, które posiadajand#261; na rand#281;kach. Jest to nie tylko warunek zwyciand#281;stwa, ale takand#380;e waand#380;ny element kolejnych rund: po zakoand#324;czeniu kaand#380;dej z nich morale druand#380;yny spada tym szybciej, im wiand#281;cej kart pozostaand#322;o na rand#281;kach uczestników. Nie ma and#380;adnej moand#380;liwoand#347;ci, by je odbudowaand#263;, a gdy spadnie do zera, gra koand#324;czy siand#281; przegranand#261;.Uczestnicy muszand#261; na bieand#380;and#261;co analizowaand#263;, komu naleand#380;y pomóc i jakich trudnoand#347;ci pozbyand#263; siand#281; najpierw, aby z jednej strony pozbyand#263; siand#281; jak najwiand#281;kszej liczby kart, z drugiej zaand#347; nie dopuand#347;ciand#263; do przegrania kolejnych rund – niepokonane zagroand#380;enia i tak do nas wrócand#261; póand#378;niej, wiand#281;c rozprawienie siand#281; ze wszystkimi jest jedynand#261; drogand#261; do podpisania rozejmu i osiand#261;gniand#281;cia trwaand#322;ego pokoju.Sposób rozgrywania kolejnych partii, specyfika zagroand#380;eand#324;, a takand#380;e kooperacyjny charakter gry nadajand#261; Wiarusom klimatu – potrzeba ciand#261;gand#322;ego dbania o morale i zaangaand#380;owanie w los wszystkich uczestników pozwala graczom na rzeczywiste zaangaand#380;owanie w rozgrywkand#281;.Poszczególne elementy gry – jak chociaand#380;by treand#347;and#263; przemów – zachand#281;cajand#261; uczestników do korzystania z fabuand#322;y, a nawet samodzielnego jej rozbudowywania. To od nas zaleand#380;y, jak band#281;dzie wygland#261;daand#322;a rozgrywka. Podobnie jak literatura i kino, gry sand#261; niezaprzeczalnie zaangaand#380;owanym medium kulturowym. Nie ma tematów, których nie mogand#322;yby poruszaand#263;, choand#263; niektóre z nich sand#261; bardziej delikatne niand#380; inne. and#379;ycie wiarusów jest jednym z tych delikatniejszych. Projektowaliand#347;my i ulepszaliand#347;my tand#281; grand#281; powodowani najwyand#380;szym szacunkiem, jaki wzbudziand#322;o w nas cierpienie, które znieand#347;li ci and#380;oand#322;nierze. W tym powaand#380;nym przedsiand#281;wziand#281;ciu postanowiliand#347;my skupiand#263; siand#281; na jednostce, na jej codziennych troskach i land#281;kach. Jedynand#261; wskazywanand#261; przez nas metodand#261; przetrwania jest miand#281;dzyludzka solidarnoand#347;and#263;, braterstwo i wzajemna pomoc. Wiarusi dajand#261; kaand#380;demu graczowi szansand#281; odczuand#263; niektóre z trudnoand#347;ci, jakie napotykali and#380;oand#322;nierze w okopach. Gra nie przedstawia peand#322;nego obrazu wojny, ale narastajand#261;ce wokóand#322; stoand#322;u emocje i tak czand#281;sto mogand#261; byand#263; bardzo silne. Droga do zwyciand#281;stwa moand#380;e wydawaand#263; siand#281; trudna, ale nie traand#263;cie odwagi – nie ustand#281;pujcie, a przetrwacie Wielkand#261; Wojnand#281;! Niektóre z postaci przedstawionych w grze rzeczywiand#347;cie istniaand#322;y. Niektóre sand#261; przodkami ludzi, którzy pracowali nad tand#261; grand#261;. Gra Wiarusi to hoand#322;d zand#322;oand#380;ony wszystkim ludziom, którzy and#380;yli w tych tragicznych czasach – Nota intencyjna od autorówLiczba graczy: 2 – 5 osóbWiek: od 14 latCzas gry: ok. 30 minutWydawca: REBEL.plProjektant: Fabien Riffaud, Juan RodrigezIlustrator: TignousWydanie: polskieInstrukcja: polskaZawartoand#347;and#263; pudeand#322;ka: 6 dwustronnych kart wiarusów59 kart doand#347;wiadczeand#324;16 and#380;etonów wsparcia5 and#380;etonów przemówznacznik dowódcy misjiskrócony opis zasadkarta pokojukarta pomnika

Rebel

dirt 3 muzyka, gry halo, xbox one pad biały, restaurant empire 2 spolszczenie, creeper quest, gra ps3 dla dzieci, mario cars, sacred 2 fallen angel kody, lotro quest packs, games store, kody do gta iv ps3, league of legends xbox

yyyyy