Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Zespół

Efektywność i skuteczność działań Stowarzyszenia możemy osiągnąć tyko i wyłącznie poprzez współpracę z wysokiej klasy specjalistami.


To właśnie ludzie i ich zaangażowanie, wiedza i doświadczenie pozwalają nam realizować działania, osiągać cele, rozwijać naszą organizację i wpływać na rozwój innych.

 

Kadrę Stowarzyszenia stanowią członkowie jak również osoby współpracujące, posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy z osobami z grup defaworyzowanych.

Kluczową rolę w naszej działalności odgrywają specjaliści merytoryczni i doradcy bezpośrednio pracujący z naszymi beneficjentami – osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, doskonale znające zagadnienia ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego, przedsiębiorczości, rynku pracy, osoby wykazujące się praktyczną umiejętnością nawiązywania kontaktów biznesowych i zawiązywania partnerstw z przedsiębiorcami, urzędami i organizacjami pomocniczymi w realizacji różnorodnych form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour