Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich

W okresie od 1.10.2012 do 30.09.2014 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella i Społeczny Instytut Ekologiczny realizują projekt partnerski pod tytułem „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich” dofinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Czytaj więcej...

Konferencja - "Rola kobiet w lokalnych społecznościach"

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella serdecznie zaprasza

na konferencję pt. „Rola kobiet w lokalnych społecznościach

z okazji rozpoczęcia projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich”.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2014 na terenie powiatów

Ostrów Mazowiecka, kieleckiego i chełmskiego.

Konferencja odbędzie się w Karczmie Żmudź w Żmudzi

we wtorek 19 lutego 2013 od godz. 12.00

 

Czytaj więcej...

Pierwsze działania projektowe już za nami.

Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich

Pierwsze działania projektowe realizowane na terenie powiatu chełmskiego obejmowały:

  1. Wybór dziesięciu gmin do realizacji działań projektowych. W tym celu przeprowadzono rozeznanie, odpowiadające na pytanie które z samorządów są chętne do współpracywypełnienia ankiet projektowych, sporządzono bazę danych organizacji i grup nieformalnych działających w poszczególnych gminach. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej w celu konsultacji trafności wybranych gmin.
  2. Przygotowanie bazy danych organizacji i lokalnych liderów działającychposzczególnych gminach.

    Czytaj więcej...

Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich

 

 

W okresie od 1.10.2012 do 30.09.2014 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella i Społeczny Instytut Ekologiczny realizują projekt partnerski pod tytułem

Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich” dofinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 

Czytaj więcej...

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour