Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Wizyta studyjna w Bawarii

 

 

Wizyta studyjna w Glonn

 

               Szesnaście kobiet uczestniczek projektu ,,Siec wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Glonn w Niemczech w dniach 9-12 października. Wyjazd był współfinansowany w ramach: Wsparcia Szwajcarii - szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii europejskich Funduszy Szwajcarskich i przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń pomiędzy aktywnymi kobietami z Polski i Niemiec. Porównano dobre praktyki, dyskutowano o sytuacji kobiet w obu krajach, omówiono problemy na jakie się napotykano w trakcie realizowanych  działań oraz debatowano o możliwościach  ich rozwiązania.      

 

Pierwsze warsztaty o tematyce ,,Partycypacja obywatelska i budowanie sieci współpracy Workshop,, odbyły się w Moosach, gdzie uczestniczki projektu wysłuchały prezentacji najaktywniejszych mieszkanek tej miejscowości. Moosach reprezentowały m.in. - Renata Glaser kandydat na burmistrza gminy, Bettina Marquis i Doris Rauscher ze Stowarzyszenia Pracy Socjaldemokratycznych Kobiet oraz JanetteDreßI przewodnicząca organizacji ,,Kobiety dla Moosach,, W trakcie spotkania przedstawiono zakres działań wymienionych osób i organizacji. Panie aktywnie włączają się w politykę, stawiają na rozwiązania ekologiczne w swoim regionie, troszczą się o sytuację kobiet na niemieckim rynku pracy, organizują czas wolny dzieciom szkolnym oraz dbają o rozwój gminy i estetykę otoczenia.  Omówiono także projekty realizowane z ich inicjatywy w Moosach i obejrzano efekty tych działań-  świetlicę dla dzieci, skatepark oraz  nowy chodnik. Zwiedzano także ekologiczną  elektrociepłownię opalaną biomasą w Glonn- efekt projektu ,,Zmiana energii,, zainicjowanego przez Renatę Glaser.

 

Kolejne spotkanie odbyło się w Ratuszu Glonn, gdzie uczestniczono w seminarium ,, Rola i zaangażowanie kobiet na rzecz lokalnego rozwoju,, Seminarium rozpoczęły Magdalena Föstl i Andrea Huber- członkinie organizacji ,,Kobiety Wiejskie z Ebersberg,,  które przedstawiły realizowane przez ich organizację działania i projekty. Ich działalność skupia się na dokształcaniu kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych, promowaniu zawodu rolnika, dokształcaniu dzieci i młodzieży szkolnej z  zakresu działania gospodarstw rolnych oraz zdrowego żywienia. Jednym z ciekawszych efektów ich działań jest realizacja projektu ,,Rolnicy idą do szkół,, skierowanego do młodzieży szkolnej. W ramach tego działania rolnicy organizują dla dzieci wycieczki do gospodarstw rolnych, prowadzą akcję edukacyjną na temat pochodzenia żywności, np. mleka, zboża, mięsa,  pokazują drogę ich przetwarzania oraz powstałe produkty, promując  przy tym ekologiczne rolnictwo. Jak się okazało ekologia jest bardzo ważna dla kobiet z Glonn, bowiem podczas całej wizyty poruszano nie tylko tematy energii odnawialnej i prezentowano realne już działania na terenie gminy, ale także omówiono temat walki z wprowadzaniem na rynek konsumencki żywności modyfikowanej genetycznie.                                                     

 

Inną z dobrych praktyk jaką poznały beneficjentki projektu było poznanie drogi powstania marki UNSER LAND. Temat przybliżyły Sabine Bruckmann i Luise Braun Glonner - przewodnicząca Stowarzyszenia UNSER LAND okręgu Ebersberg. Głównym zadaniem tego stowarzyszenia było zorganizowanie sieci sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych  na terenie Monachium i okolic. Warunkiem włączenia do sieci sprzedaży produktu było to, by był on regionalny i ekologiczny. Realizacja pomysłu zajęła 20 lat. Obecnie gospodarstwa rolne produkujące taką żywność sprzedają swoje produkty w supermarketach, a popyt na nią jest coraz większy.  Nie mniej emocji uczestniczkom wyjazdu przyniosła wizyta w wzorcowym gospodarstwie rolnym w Herrmannsdorf, po którym oprowadzała beneficjentki projektu jego współwłaścicielka Gudrun Schweisfurth.  Gospodarstwo to nastawione jest na hodowlę i ubój drobiu, trzody chlewnej oraz bydła rogatego. Prowadzona jest także nowoczesna masarnia, która zaopatruje istniejący na terenie gospodarstwa supermarket w wędliny i mięso. Dodatkowo na terenie gospodarstwa działa przedszkole wiejskie dla dzieci z Herrmannsdorf.                                                                   

 

Wizyta w Glonn pozostawiła po sobie niezatarte wrażenia. Piękne widoki, świeże powietrze i smaczna kuchnia regionalna, to nie jedyne walory Glonn. Ich największym atutem są ludzie, którzy oprócz tego że są życzliwi i uśmiechnięci, to z wielkim zaangażowaniem dbają o swoje środowisko lokalne w każdym aspekcie- społecznym, gospodarczym, ekonomicznym i ekologicznym. Warto było przyjrzeć się ich działaniom z bliska. Być może w przyszłości niektóre z tych dobrych praktyk dałoby się przenieść na polski grunt.

Wyjazd współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej i przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej .

 

Bawarska sieć UNSER LAND
GLONN
Gmina Moosach
Stow. Kobiety dla Moosach
Zivilcourage Odwaga Cywilna-1

 

 

 

 

 

 

 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour