Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Wizyta studyjna

W dniach 13-15.03.2013 r. odbyła się wizyta studyjna w wybranych gminach powiatu chełmskiego pt. „Lokalne inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Aktywna Polityka Społeczna w wybranych gminach.”

W ramach wizyty studyjnej gościliśmy pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w tym administracji rządowej z różnych stron Polski. Nasi goście mogli bliżej poznać działalność placówki: Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, a także funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w Wierzbicy, mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami lokalnych NGO i jednostek gminnych działających w obszarze APS. Odwiedzili również Gminę Sawin –gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami OPS i instytucji współpracujących Temat: Aktywna polityka społeczna w gminie wiejskiej – prezentacja efektów projektów systemowych realizowanych przez OPS instytucje otoczenia OPS.

Celem wizyty było zapoznanie się z przykładami realizacji aktywnej polityki społecznej przez jednostki pomocy społecznej we współpracy z PUP oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a także poznanie możliwości tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem środków unijnych dostępnych w ramach projektów systemowych.

Wizyta została przeprowadzona przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu “Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour