Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

ROLA KOBIET W LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIACH

Projekt „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” realizowany na terenie powiatu chełmskiego rozpoczęła 19 lutego 2013 roku konferencja „Rola kobiet w lokalnych społecznościach”, która odbyła się w Karczmie Żmudźw Żmudzi -jednej z gmin która przystąpiła do projektu. Uczestnikami konferencji byli zaproszeni goście wśród których nie zabrakło przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji pozarządowych oraz uczestniczek projektu.

Miłą atmosferę podczas konferencji zapewnił występ zespołu młodzieżowego „Nastolatki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience. Konferencja poświęcona była prezentacji celów projektu i zdiagnozowanych potrzeb omówieniu metod pracy w projekcie oraz prezentacji problemu partycypacji kobiet w wybranych krajach. Wiodącym celem konferencji było wzajemne poznanie się uczestników projektu.Wydarzenie było także okazją do wymiany doświadczeń na tematkomunikowania się organizacji z samorządem. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat partycypacji kobiet wśród samorządowców.

Podjęte zostałytakie tematy jak: dlaczegowarto współpracowaćz samorządem, jak są postrzegane kobiety które chcą tworzyć organizacjei wpływać na wydarzenia społeczne w gminie. Uczestniczki projektu miały możliwość wymiany własnych doświadczeń prezentując dobre praktyki aktywności kobiet. Konferencję rozpoczęła pani Magdalena Nadolska przedstawiając założenia projektu a także główny cel projektu którym jest wyzwolenie lokalnej aktywności kobiet, szczególnie ich udziałw życiu publicznym i lokalnych decyzjach, budować dialog kobiet i lokalnych organizacjiz władzami, wesprzeć rozwój lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych prowadzonych przez kobiety. Pani Magdalena zapoznała wszystkich z działaniami, które będą podejmowane w projekcie, oraz korzyściami płynącymi z realizacji projektu dla lokalnych społeczności oraz samorządów.

Duże zainteresowanie wzbudziłowystąpienie dr. Marty Komorskiej na temat„Aktywności lokalnej kobiet -przykłady ze świata”. Wystąpienie to miało na celu zainteresowanie tematem partycypacji kobiet poprzez pokazanie tego rodzaju przykładówz innych krajów, jakie znaczenie dla społeczeństwa ma udział kobiet w życiu publicznym. Wprowadzenie w zagadnienia takie jak: aktywności społeczna kobiet i jej charakter -od czego jest uzależniona; feminizm i prawa kobiet –geneza i skutki, Szwecja i Indie –przykłady aktywności społecznej kobiet.

Ciekawostka ze świata…

 

Indie. Gulambi Gang. Został powołany w 2006 roku w rejonie rolniczym. Sampat Pal stanęła w obronie sąsiadki. Obecnie Gulabi Gang skupia 20 tysięcy członkiń i stanowi siłę z którą liczą się politycy. Posiada wsparcie zagranicznej organizacji non profit, która zbiera fundusze na organizowanie szkół i tworzenie miejsc pracy.
angryinpinkfw2image001sampat-pal-devi-and-members-of-the-pink-sari-or-gulabi-gang

Dużo emocji wywołały wyniki badań przeprowadzone w powiecie chełmskim nt. aktywności lokalnej i partycypacji kobiet. Analizę SWOT i rekomendacje jako wynik badań przeprowadzonych w wybranych gminach na temat partycypacji przedstawiła Pani Katarzyna Sokołowska.Badaniami zostało objętych 10 gmin: Wierzbica, Sawin, Ruda-Huta, Dorohusk, Dubienka, Białopole, Żmudź, Kamień, Wojsławice, Leśniowice.

Na szczególną uwagę zasłużył występ Pani Alicji Nawrockiej występującej w roli „Kobieta aktywna –czy warto?”która udzieliła kobietom rad jak można się realizować jako najbardziej aktywna kobieta w powiecie – długoletni dyrektor dużej jednostki budżetowej, lokalny animator ekonomii społecznej, członek wielu lokalnych organizacji pozarządowych, przewodnicząca wielosektorowego partnerstwa.

image002

Kobieta aktywna – kobieta spełniona

  • Zdrowie i uśmiech na twarzy
  • Dla chcącego nic trudnego
  • Aktywność zawodowa i towarzyska
  • Networking – sieć współpracy

„Twój los zależy od rozpiętości twych skrzydeł” - Epikret z Herapolis 

Konferencję zakończyła dyskusja na temat aktywności kobiet w poszczególnych Gminach. Każda z uczestniczek chciała się podzielić swoimi doświadczeniami i pomysłami na działanie. Gdyby nie zapachy rozchodzące się z kuchni i poczęstunek przygotowany przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Żmudzi, Białopolu i Dubience dyskusja trwałaby do późnego wieczora.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour