Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”

W dniu Św. Mikołaja w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017”.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w okresie kwiecień - grudzień br. w Gminie Wierzbica.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów pomocy społecznej poprzez wzmocnienie i wykorzystanie roli Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturze Stowarzyszenia w uaktywnieniu lokalnej społeczności Gminy Wierzbica.

Konferencję od powitania przybyłych gości rozpoczęli Wiceprezes Stowarzyszenia "Stella" Katarzyna Sokołowska i Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski. 

Część oficjalna zgodnie z zaplanowaną agendą dotyczyła zagadnień związanych z realizowanym projektem, działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy, aktywizacji zawodowej w gminie. 

Część oficjalną rozpoczęła Katarzyna Sokołowska - Wiceprezes Stowarzyszenia "Stella", która opowiedziała o zatrudnieniu socjalnym jako przykładzie wielowymiarowego wsparcia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W swojej prezentacji przedstawiła główne założenia i działania projektowe, cele powołania i pracę Zespołu Synergii  Lokalnej, cele, etapy i wyniki prowadzonego na terenie gminy badania „Diagnoza partnerstwa na rzecz usług reintegracji społeczno - zawodowej oraz potrzeb mieszkańców gminy Wierzbica dla dalszego jego rozwoju”.

Kolejna część dotyczyła działań Ośrodka Pomocy Społecznej jako koordynatora wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica. Działania OPS, statystyki przedstawiła Beata Sienkiewicz - Kierownik OPS. W swojej prezentacji podkreśliła także efekty współpracy ze Stowarzyszeniem "Stella" w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, która jest możliwa i realizowana dzięki działalności Klubu Integracji Społecznej. 

O rezultatach aktywizacji zawodowej opowiedziały przedstawicielki podmiotów - organizatorów staży i praktyk - Bożena Buch - Prezes Spółdzielni Socjalnej "Miranna" oraz Bożena Skubij - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wierzbicy. 

Kolejnym punktem było wręczenie zaświadczeń ukończenia zajęć w Klubie Integracji Społecznej uczestnikom projektu. Wręczenia dokonał Wójt Gminy Wierzbica - Andrzej Chrząstkowski wraz z Prezes Stowarzyszenia "Stella" Katarzyną Barczyk. 

Szczególnymi nagrodami wyróżniono także uczestniczki najbardziej zaangażowane w część badawczą projektu.

Część oficjalną zakończono podpisaniem Paktu Partnerskiego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Wierzbica. Do Paktu przystąpiło 14 podmiotów:

- Urząd Gminy Wierzbica 

- Rada Gminy Wierzbica 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

- Gminne Przedszkole w Wierzbicy

- Szkoła Podstawowa w Wierzbicy

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy

- Wiejski Dom Kultury w Pniównie

- Wiejski Dom Kultury w Wierzbicy

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy

- Spółdzielnia Socjalna „MIRANNA”

- Gminne Koło Emerytów i Rencistów

- Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”.

W trakcie uroczystości nie zabrakło również niespodzianek. Swoją obecnością zaszczycił organizatorów i uczestników Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich prezentami. Ponadto wszyscy mogli podziwiać lub zakupić świąteczne stroiki, choinki, bożonarodzeniowe ozdoby przygotowane przez Wiejski Domu Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich w Busównie, Stowarzyszenie Integracji SALIX.  Uczestnicy skorzystali także z pysznego poczęstunku.

Konferencję zakończyła piękna część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie a współorganizatorom za umożliwienie                       i pomoc  w realizacji przedsięwzięcia. 

 

Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.

Katarzyna Barczyk

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour