Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Warsztaty wyjazdowe dla Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej

W dniach 13-14 października odbyły się warsztaty szkoleniowe dla członków Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej z Gminy Wierzbica. Spotkanie odbyło się w Kazimierzu Dolnym, a jego tematem był „Pakt na rzecz partnerstwa lokalnego”.

W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz takich instytucji jak: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy, szkół, przedszkoli i bibliotek z terenu Gminy Wierzbica. Wśród uczestników spotkania bylitakże obecni reprezentanci Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Wierzbicy, organizacji społeczno- zawodowychoraz organizatorzy szkolenia, t.j. przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej w Chełmie i Stowarzyszenia WspieraniaAktywności Społecznej "Stella". Dla uczestników warsztatów zaplanowano prelekcję wygłoszoną przez Andrzeja Trzecieckiego z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Referujący w swoim wystąpieniuprzybliżył uczestnikom spotkania istotę partnerstwa, obowiązki z niego wynikające oraz zasady postępowania jego sygnatariuszy. Omówione zostały także misja przyszłego „Paktu na rzecz rozwoju partnerstwa lokalnego w Gminie Wierzbica” oraz warunki rozpoczęcia partnerskiej współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej

Dnia 8 września odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Synergii Lokalnej w Gminie Wierzbica. Uczestniczyli w nim Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski, pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbicy, przedstawiciele takich gminnych instytucji jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Gminne Przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna oraz liderzy społeczni. Nad przebiegiem spotkania czuwali jego inicjatorzy, liderzy Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Socjalnej "Stella" Katarzyna Barczyk i Katarzyna Sokołowska. Celem działań Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej jest skuteczne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dotykającym grupy i osoby zamieszkujące na terenie Gminy Wierzbica poprzez animowanie instytucjonalnej współpracy partnerskiej, a tym samym stworzenie warunków do przyszłych wspólnych działań na rzecz zatrudnienia socjalnego oraz świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej. 

Na spotkaniu zostały omówione zalety zawiązania współpracy lokalnej oraz została podjęta dyskusja na temat rozszerzenia współpracy o jej ewentualnych partnerów. Prowadząca spotkanie Katarzyna Sokołowska przedstawiła także wyniki badań społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Wierzbica. Badano wiedzę respondentów na temat istnienia i rezultatów współpracy Lokalnego Partnerstwa zawiązanego w Gminie Wierzbica w 2011 roku. Badania przeprowadzono w ramach projektu: "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególna rolą zatrudnienia socjalnego- edycja 2017" finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Omówione zostały także zasadność oraz zalety istnienia takich podmiotów zatrudnienia socjalnego jak Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej oraz spółdzielni socjalnych. Na spotkaniu zaprezentowane zostały także efekty dotychczasowej współpracy partnerskiej w gminie Wierzbica oraz Inicjatywy Partnerskie SWAS Stella.

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour