Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Warsztaty fotograficzne

Kolejnym ciekawym elementem naszego projektu są warsztaty fotograficzne. Z uwagi na dużą powszechność telefonów komórkowych  - niezwykłą popularnością cieszy się tym samym smartfotografia.

Czytaj więcej...

Warsztaty z zakresu animacji młodzieżowych liderów.

W ramach projektu "Akademia Młodego Obywatela 2021młodzi uczestnicy realizowali warsztaty z zakresu animacji młodzieżowych liderów. Na początku warsztatów zapoznali się z definicją społeczeństwa obywatelskiego.

Społeczeństwo obywatelskie – modne określenie czy znak demokracji? Czym jest społeczeństwo obywatelskie, czy warto je tworzyć, jaka jest rola obywateli w społeczeństwie obywatelskim, czy nam się to opłaci – to pytania nasuwające się kiedy zaczynamy się zastanawiać nad naszą rolą we współczesnym społeczeństwie.

Czytaj więcej...

Akcja wolontarystyczna w Psia Rodzina - Hotel dla psów u Psiej Mamy

"Samotni możemy zrobić niewiele, razem możemy zrobić tak wiele" Helen Keller.

Za nami pierwsza, wspólna akcja wolontarystyczna w Psia Rodzina - Hotel dla psów u Psiej Mamy.

Czytaj więcej...

Warsztaty "Aktywność obywatelska w organizacjach i przedsiębiorstwach społecznych".

W dniu 2 października uczestniczyliśmy w Warsztatach Aktywność obywatelska w organizacjach i przedsiębiorstwach społecznych. 
Celem wizyty było zapoznanie się z praktycznymi przykładami aktywności zawodowej w sferze ekonomii społecznej na przykładzie działalności podmiotu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa lubelskiego - Stowarzyszenia Przystań w Mienianach i podmiotów prowadzonych przez Stowarzyszenie tj. Centrum Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej w Mienianach i Hrubieszowie w tym Kawiarnię z Cukiernią LALKA, Domową Garmażerkę Hrubieszowskie Przysmaki.
W ramach wizyty - wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy  Muzeum im. Staszica w Hrubieszowie, zabytki Hrubieszowa oraz Wioskę Gotów w Masłomęczu. W wiosce uczestniczyliśmy w warsztatach lepienia z gliny.

Czytaj więcej...

Mobilny Klub Wolontariatu.

Nasi uczestnicy otrzymali rowery, które wykorzystywali będą w ramach działalności Mobilnego Klubu Wolontariatu.

Czytaj więcej...

Tajniki ekonomii i przedsiębiorczości społecznej

Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. Tajniki ekonomii i przedsiębiorczości społecznej uczestnicy odkrywają na warsztatach z w/w tematyki.

Czytaj więcej...

Warsztaty w ramach projektu "Akademia Młodego Obywatela 2021".

W dniu 20 września rozpoczęliśmy warsztaty w ramach projektu "Akademia Młodego Obywatela 2021". Pierwsze zajęcia to Edukacja dla rozwoju osobistego. W ramach warsztatów uczestnicy podnieśli swoją wiedzę z zakresu integracji w grupie, motywacji, wyznaczania celów, komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania, komunikacji niewerbalnej, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Nasi uczestnicy otrzymali materiały piśmienniczo - biurowe oraz mają zapewniony poczęstunek . W trakcie warsztatów korzystają z tematycznych skryptów.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” jest realizatorem zadania publicznego pn. „Akademia Młodego Obywatela 2021”.

 Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Celem projektu jest rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także rozwijanie świadomości w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz wzrost przedsiębiorczości zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości społecznej wśród młodych osób z terenu miasta Chełma i powiatu chełmskiego.

Odbiorcami są osoby młode w wieku 16-30 lat - 12 osób z terenu Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie/zameldowanie na terenie Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego oraz wiek - osoby do 30 rż.

Czytaj więcej...

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour