Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”, Priorytet I

 

Nazwa Projektu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”, Priorytet I  Usług reintegracyjnych w  ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”

 

Kto może zostać uczestnikiem?

 

1.      osoby bezrobotne,

 

2.      osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

 

3.      Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie opiekun

 

Działania projektowe:

 

Poradnictwo indywidualne:

 

1)         Przygotowanie Indywidualnego Planu Działań,

 

2)         Dostęp do poradnictwa z zakresu psychologii,

 

3)         Dostęp do poradnictwa prawnego,

 

4)         Dostęp do poradnictwa socjalnego, pedagogicznego.

 

Zajęcia grupowe:

 

1)         Akademia zdrowia, sportu, rekreacji (warsztaty edukacji społecznej)

 

2)         Akademia „ja w społeczeństwie” (warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne )

 

3)         Samopomocowa grupy wsparcia,

 

4)         Zajęć integracyjnych promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

 

5)         Zajęć edukacyjnych – ogólnorozwojowych (ABC komputera, ABC budżetu domowego, Przedsiębiorczość)

 

6)         Kursy zawodowe - opiekun

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne  w KIS w Wierzbicy w dniu 29 maja o godz. 16.00

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour