Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Wyjazd studyjny IDEALNA GMINA – powiat chełmski w dniach 9-10 maja 2013 r.

Aktywne Kobiety z powiatu chełmskiego gościły w Przedsiębiorstwie Społecznym (w jednej z pięciu tematycznych wiosek -Kraina Rumianku) prowadzonym przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego. „Jest to niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim, gdzie czas jakby zatrzymał się w miejscu... tu możesz upiec chleb, ulepić garnek z gliny, znaleźć zioła " na smutek i serca bolenie", wędrować cichym rankiem wśród łanów rumianku, a wieczorem ogrzać się przy ognisku lub wypocić w saunie”. W ramach wyjazdu studyjnego Uczestniczki projektu miały możliwość uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielami samorządu lokalnego Gminy Lubartów podczas, którego poszerzyły swoją wiedzę na temat współpracy z obywatelami w gminie, płaszczyzn współpracy z NGO w gminie z punktu widzenia samorządowców, oraz jak budować dialog społeczny. Dowiedziały się czy partnerstwo publiczno – prywatne są szansą czy koniecznością? – czy partnerstwo wpływa na rozwój lokalny, na budowanie spójności społecznej, tożsamości mieszkańców małych gmin.

Czytaj więcej...

Szkolenie warsztatowe „Samorząd” w powiecie chełmskim

odbyło się w dniach 19 i 23.03.2013 r. w gminie Wierzbica.


Szkolenie obejmowało 4 moduły tematyczne:

Podczas warsztatów integracyjnych uczestniczki projektu miały możliwość lepszego poznania się, jak również przygotowania się do współpracy. Realizacja warsztatów służyła poznaniu i integrowaniu członków grupy.                                          

KOBIETY, DEMOKRACJA, SAMORZĄD to bardzo ciekawa tematyka podjęta podczas szkolenia. Uczestniczki projektu poznały:

- zasady działania samorządu,

- zakres działania i zadania gminy,

- metody skutecznej współpracy z samorządem,

- czym jest dialog społeczny? - wyzwanie dla kobiet.

Czytaj więcej...

WARSZTATY WYJAZDOWE –RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

W ramach partnerskiej współpracy Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” ze Stowarzyszeniem „Nowa Szansa” w Zamościu realizujących oddzielne zadania publiczne „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” w dniach 20-22 września 2012 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe do Krasnobrodu. Spotkanie miało na celu m.in. zapoznania uczestników projektu ze strukturami organizacyjnymi innych KIS, spółdzielni socjalnej, oraz stowarzyszeń.

 

P9210076 1024x768

Czytaj więcej...

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Klubów Integracji Społecznej (Wierzbica-Żmudź)

Dnia 03.10.2012 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe do Nasutowa. Było to spotkanie integracyjno-edukacyjne Klubów Integracji Społecznej (Wierzbica-Żmudź) w ramach wzmocnienia kontaktów oraz promocji idei zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy KIS na spotkaniu wyjazdowym mogli powymieniać się doświadczeniem oraz zapoznać się z działalnością Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego.

pa030271 1024x768 


Czytaj więcej...

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

Na przełomie wrzesień-październik 2012 r. w KIS Wierzbica odbyły się warsztaty z zakresu wykonywania prac porządkowych oraz pielęgnacji terenów zielonych.

 

Celem zajęć było teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Planowanie i organizacja pracy.

025 1024x768

Czytaj więcej...

KLUB INTEGRAJI SPOŁECZNEJ ŻMUDŹ 2012 r.

 

Od 22 sierpnia w Żmudzi rozpoczęto realizację projektu „Każdy potrafi zrobić wiele jeśli tylko spróbuje”.

Projekt skierowany jest do osób które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a w1 28
rezultacie przygotować się do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Uczestnicy projektu objęci są kompleksowym zakresem reintegracji społecznej i zawodowej. Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. W ramach tejże reintegracji są realizowane warsztaty integracyjne, akademia motywacji, zarządzanie własnym wizerunkiem, doradztwo zawodowe, poradnictwo socjalne i pedagogiczne, jak i również poradnictwo z zakresu promocji zdrowia.


 


Czytaj więcej...

Konwent 2012 - podsumowanie

 

Październik 2012 r., jesienną porą - można nawet zaryzykować stwierdzenie „że tradycyjnie”, członkowie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej spotkali się na kolejnym zjeździe w Białobrzegach k/Legionowa, podsumowując roczną swoją działalność, licząc od daty powołania platformy współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Organizatorem II Zjazdu było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” w Dubience, powiat chełmski, prowadzące klub integracji społecznej. Współpartnerem organizacyjnym był Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.
 

Czytaj więcej...

Konwent

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Serdecznie zapraszają na

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

który odbędzie się w dniu 15-16 października 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowym
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, ul. Wczasowa 15a, 05 – 127 Białobrzegi

 

Czytaj więcej...

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour