Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” - Rekrutacja

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA wraz z partnerami – Zespołem Szkół Niepublicznych WILIAMS, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie, podmiotami zatrudnienia socjalnego działającymi na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego rozpoczęli realizację zadania publicznego pn.: „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 15-29 lat, mieszkające na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

Szczególnie zapraszamy młodzież szkolną, studiującą, uczącą się także w formach pozaszkolnych, uczestników lub absolwentów Centrum Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej, członków, wolontariuszy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

     W ramach zadania oferujemy bezpłatne zajęcia z zakresu:

    - edukacji obywatelskiej,

    - animacji młodzieżowych liderów,

    - naukę samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej,

    - edukację w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej,

    - interaktywne twórcze warsztaty audiowizualne,

    - interaktywne warsztaty medialno-informacyjne a tym: warsztaty z grafiki komputerowej, warsztaty: prasa i dziennikarstwo, warsztaty: media społecznościowe,
    interaktywne warsztaty historyczne,

    - warsztaty zdrowotne,

oraz

    - 3 miesięczne staże dla wybranych uczestników zadania.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurze Rekrutacji w Zespole Szkół Niepublicznych WILIAMS, ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm, tel. 82 569 67 41
oraz na stronach:

 http://www.swasstella.pl/  i  http://www.wiliams.pl


Załączniki:

Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa w zadaniu

Formularz zgloszeniowy

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour