Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Wizyta studyjna (powiat chełmski)

 

W dniach 25-27.09.2013 r. pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, z różnych stron Polski, w ramach wizyty studyjnej “Lokalne inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Aktywna polityka społeczna w wybranych gminach”, mieli okazję gościć w powiecie chełmskim: (gminie Sawin, gmina Żmudź oraz miasto Chełm).

W Chełmie odwiedzili Centrum Integracji Społecznej, gdzie mieli możliwość poznać działalność tej placówki a także wziąć udział w wybranych warsztatach w Centrum. W gminie Żmudź odwiedzili Klub Integracji Społecznej, który powstał w strukturze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” oraz placówkę aktywizującą osoby niepełnosprawne (Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” Wólce Leszczańskiej). Natomiast w gminie Sawin gościli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i funkcjonującym przy nim Klubie Integracji Społecznej, w Warsztatach Terapii Zajęciowej, a także mieli możliwość poznać działalność Spółdzielni Socjalnej Vita Solis z Sawina.

Celem wizyty było zapoznanie się z przykładami realizacji aktywnej polityki społecznej przez jednostki pomocy społecznej we współpracy z PUP oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a także poznanie możliwości tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem środków unijnych dostępnych w ramach projektów systemowych.

Głównym realizatorem zadania było Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Stella na zlecenie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach projektu Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour