Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Robimy Quest! - Warsztaty w ramach zadania „Akademia Młodego Obywatela”

W dniach 16,17,18 sierpnia 2017 r. dla uczestników projektu „Akademia Młodego Obywatela” zorganizowano warsztaty „Robimy Quest!”.   

Warsztaty odbywały się w użyczonej sali w  Zespole Niepublicznych Szkół Wiliams oraz w terenie. 

W ramach warsztatów: 

Dzień I - Historia Chełma i powiatu chełmskiego.

Poruszane w trakcie warsztatów zagadnienia dotyczyły najciekawszych wątków historycznych, odkrywano lub przypominano miejsca pamięci i dziedzictwa kulturowego, zabytki legendy związane z regionem. Odkrywano dziedzictwo przyrodnicze - zabytki przyrodnicze, pomniki przyrody, miejsca unikalnych obiektów przyrodniczych. 

Dzień II Przedstawienie metody questingu

W ramach zajęć dokonano inwentaryzacji zasobów dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego. Wyznaczono propozycje trasy questu. Grupa uczestników wykonała pracę w terenie – przejście zaproponowanej ścieżki, układano propozycje do zamieszczenia w queście. Na podstawie informacji zebranych w terenie ustalono motyw przewodni, szczegółową trasę i rozpoczęto tworzenie wierszowanej instrukcji questu. 

Dzień III Prezentacja stworzonych instrukcji questu

Dokonano poprawek i uzupełnień, opracowywana została mapka questu. W dalszym ciągu pracowano nad wskazówkami dotyczącymi sposobu poruszania się i przekazywania wiedzy. Przygotowano elemeny graficzne do mapy, wybrano zdjęcia, omówiono kształt pieczątki. Ostatecznie przetestowano ścieżkę. 

W ramach warsztatów przygotowana została wstępna wersja questu. Quest nosi tytuł "DanQuest Tajemnice chełmskiej górki. Gra terenowa". Dotyczy historii chełmskiej górki - miejsca historycznego, legendarnego, kojarzonego z Ziemią Chełmską. 

Po zakończonych warsztatach roboczą wersję opracowanego questu skonsultowano z polonistą i grafikiem. Następnie zlecono do wydruku.

 robimy quest_1

robimy quest_2

robimy quest_3

robimy quest_4

robimy quest_5

robimy quest_6


Do pobrania – DanQuest. Tajemnice chełmskiej górki. Gra terenowa. - strona_1strona_2


fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour