Stowarzyszenie Wspierania  Aktywności Społecznej STELLA

Warsztaty Akademia Młodego Obywatela

 

Warsztaty Akademia Młodego Obywatela zorganizowane zostały i odbyły się w okresie kwiecień - sierpień 2017 roku. Zajęcia odbyły się w placówce oświatowej współpracującej ze Stowarzyszeniem - Zespole Niepublicznych Szkół WILIAMS.

W ramach warsztatów zrealizowano następujące bloki tematyczne:

1. Edukacja dla rozwoju osobistego 5 godz. W ramach programu: warsztaty samopoznania i indywidualnych kompetencji społecznych - motywacja, komunikacja, wyznaczanie celów, rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych.

2. Edukacja obywatelska 11 godz. W ramach programu min.:

ü      Społeczeństwo obywatelskie – definicje, przykłady wzorcowych społeczeństw, droga do społeczeństwa obywatelskiego, filary społeczeństwa obywatelskiego - organizacje pozarządowe, fundacje;

ü      Jak Polacy rozumieją społeczeństwo obywatelskie - badania ankietowe, przykłady inicjatyw oddolnych, budżet obywatelski;

ü      Social media - nowa odsłona społeczeństwa obywatelskiego; społeczeństwo obywatelskie w liczbach;

ü      Budżet obywatelski;

ü      Partycypacja;

ü      Konsultacje społeczne;

ü      Debata publiczna.

3. Animacja młodzieżowych liderów 11 godz. W ramach programu min.:

ü      Stowarzyszenia i fundacje - różne formy prawne;

ü      ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Prawo o fundacjach;

ü      Zasady i formy współpracy z administracją;

ü      Zakładanie organizacji Krok po kroku - procedury prawne i administracyjne.

4. Nauka samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej -11 godz. W ramach programu min.:

ü      Przykłady aktywności w życiu publicznym - samorząd uczniowski, młodzieżowe rady miast i gmin;

ü      Uwarunkowania prawne, procedury powoływania, zakładania podmiotów reprezentacji młodzieżowych, Warsztaty tworzenia i planowania działalności reprezentacji młodzieżowej;

ü      Planowania działalności samorządu szkolnego/ studenckiego.

 5. Wolontariat 14 godz. W ramach programu:

ü      Historia wolontariatu na świecie;

ü      Rozwój wolontariatu w Polsce;

ü      Wolontariat w Polsce obecnie;

ü      Regulacje związane z wolontariatem;

ü      Karta wolontariusza;

ü      Kodeks etyczny, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

ü      Przykład porozumienia zawieranego przez organizację z wolontariuszem;

ü      Przykładowe scenariusze zajęć dla wolontariuszy, zajęcia praktyczne w szkole z małymi uczniami.

6. Ekonomia społeczna- 14 godz. W ramach programu:

ü      Wprowadzenie, definicja, rys historyczny;

ü      Uwarunkowania prawne i instytucjonalne ekonomii społecznej;

ü      Przegląd lokalnych inicjatyw ekonomii społecznej;

ü      Spółdzielnie socjalne, spółdzielnie uczniowskie, uwarunkowania prawne i formalne działalności. 

 

 

warsztaty akademia_ml_obyw

 

Zadanie „Akademia Młodego Obywatela”

współfinansowane ze środków
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej w ramach

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 

 

fio 200x

konwent fundacja_cmyk

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour